• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація про заклад

Основні пріоритети в роботі школи• Створення передумов для всебічного розвитку дитини;

• Використання передових науково-педагогічних та інформаційних технологій в навчальному процесі;

• Гуманістична особистісно-орієнтована педагогіка та психологія;

• Комплексна система позакласної та позашкільної роботи,напрямлена на реалізацію творчих, духовних, інтелектуальних потреб дитини.

Напрямки модернізації закладу

• розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя;

• забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу;

• запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій;

• створення ринку освітніх послуг та його науково-методичного забезпечення.

• посилення ролі органів місцевого самоврядування, активізацію участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських

організацій, фондів, засобів масової інформації у навчально-виховній,науково-етодичній, економічній діяльності навчального закладу, прогнозуванні

його розвитку, оцінці якості освітніх послуг.

• виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до Українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях

і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється;

• збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій, виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови;

• виховання людини демократичного світогляду, яка дотримується громадянських прав і свобод, з повагою ставиться до традицій,

культури, віросповідання та мови спілкування народів світу;

• формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;

• підвищення кваліфікації кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження наукоємних та інформаційних технологій;

• стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя.

Кадровий потенціал
Навчально-виховний процес здійснюють 17 досвідчених педагогів, серед яких:

• Вчителів вищої категорії –4

• Вчителів першої категорії – 8

• Вчителів другої категорії - 1

  • Вчителів - спеціалістів -2

• Вчителів, що мають звання "Старший вчитель” -1

• "Відмінник освіти України” – 1

Кiлькiсть переглядiв: 533